Blog

Jednoosobowa działalność gospodarcza a ubezpieczenie KRUS

Picture of Paulina Niziołek - Pulchny
Paulina Niziołek - Pulchny

Manager w Krajowej Kancelarii Rachunkowej

Ubezpieczenie społeczne w KRUS jest przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą, w tym rolników indywidualnych, małżonków rolników oraz pracujących z nimi domowników. Składki na ubezpieczenie opłaca się kwartalnie w ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału.

Spis treści

Wstęp

Wprowadzenie

wprowadzenie do napisania jeszcze 

Czym jest KRUS?

Definicja KRUS'u

KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jest systemem ubezpieczeń społecznych w Polsce, który
obejmuje osoby prowadzące działalność rolniczą. Jest to obligatoryjne ubezpieczenie, które ma na celu
zapewnienie świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla rolników.


Wyróżnia się ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe;
 • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
 • ubezpieczenie zdrowotne

 

Ubezpecznie w KRUS

Kto może być ubezpieczony w KRUS?

Ubezpieczenie społeczne w KRUS jest przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą, w tym rolników indywidualnych, małżonków rolników oraz pracujących z nimi domowników. Składki na ubezpieczenie opłaca się
kwartalnie w ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem:


 1. obowiązkowe – z mocy Ustawy – gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy lub stanowi
  dział specjalny produkcji rolnej

 2. dobrowolne – na wniosek – gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego

Koszty ubezpieczenia w KRUS w 2024 roku w Polsce

W I kwartale 2024 roku w Polsce obowiązują następujące stawki składek ubezpieczenia w KRUS:

1) Składka zdrowotna:

 • w gospodarstwach rolnych – 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy;
 • w działach specjalnych produkcji rolnej – 9% od zadeklarowanej podstawy wymiaru składki

2) Składka wypadkowa, chorobowa i macierzyńska:  60zł miesięcznie

3) Składka emerytalno-rentowa: 10% wysokości emerytury podstawowej, czyli 143zł miesięcznie;

UWAGA! W zależności od wielkości gospodarstwa rolnego i obszarów użytków rolnych składka emerytalno-rentowa może
być wyższa:

 • 12% emerytury podstawowej – dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne o wielkości powyżej 50 ha do 100 ha przeliczeniowych;
 • 24% emerytury podstawowej – dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne o wielkości powyżej 100 ha do 150 ha przeliczeniowych;
 • 36% emerytury podstawowej – dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne o wielkości powyżej 150 ha do 300 ha przeliczeniowych;
 • 48% emerytury podstawowej – dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne o wielkości powyżej 300 ha przeliczeniowych

 

Działalność gospodarcza a KRUS

Prowadzenie działalności gospodarczej przy jednoczesnym ubezpieczeniu w KRUS

Osoby opłacające ubezpieczenie w KRUS mają możliwość założenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jednak, istnieją pewne warunki, które trzeba spełnić. Osoba ta:

 1. podlega ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie od min. 3 lat;
 2. jednocześnie prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym (powyżej 1 ha
  przeliczeniowego lub w dziale specjalnym);
 3. złoży oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS (termin do 14dni);
 4. nie może pozostawać w stosunku pracy oraz w stosunku służbowym;
 5. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 6. w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej – kwota należnego podatku dochodowego od
  przychodów z tej działalności za poprzedni rok nie przekroczyła kwoty granicznej (kwota ta podlega
  corocznej waloryzacji i jest ogłaszana w drodze obwieszczenia ministra rolnictwa i publikowana w „Monitor
  Polski”).

 

Ważne jest również, aby pamiętać, że jednoosobowa działalność gospodarcza nie zwalnia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie w KRUS.

Dlatego przed założeniem takiej działalności należy dokładnie przeanalizować
swoją sytuację finansową i zobowiązania wynikające z ubezpieczenia w KRUS. 

Rolnik ma obowiązek opłacać miesięczną podstawową składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do KRUS w podwójnej wysokości.

/ Krajowa Kancelaria Rachunkowa
Bądźmy w kontakcie

Nasz zespół z przyjemnością odpowie na Twoje pytania. Skontaktuj się z nami w dogodny dla Ciebie sposób. 

Adres

ul. Szlak 20/14
31-153 Kraków

Email

biuro@kkr.tax

Telefon

12 312 05 65
+48 698 545 433

Godziny otwarcia

8:00 - 17:00 pn -pt